پایا (پاياپاي الكترونيكي)

4
1
21
فروردین
1392
25 : 8

«پايا»، زيرساخت اصلي مبادلات پولي بين بانكي انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله هاو انتقالات وجوه بين بانكي را در كشور تشكيل مي‌دهد و به گونه‌اي طراحي شده كه مي‌تواند دستور پرداختهاي متعدد را از طرف بانكها دريافت، پردازش و براي انجام به بانكهاي مقصد ارسال نمايد. متناظراً بانكها نيز مي‌توانند دستور پرداختهاي مشتريان خود را به صورت انفرادي يا انبوه دريافت و براي پاياپاي و انجام در بانكهاي مقصد به «پايا» ارسال كنند. سامانه پاياپاي الكترونيك در درون خود داراي دو هسته جداگانه «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقيم» است كه ارايه خدمات ارزش‌افزوده را براي بانكها ميسر مي‌سازند و بانکها را در ارایه خدمات «پرداخت الکترونیکی اقساط»، «پرداخت حقوق و مستمری کارکنان» و همچنین «پرداخت سود سهام» و «سود اوراق بهادار» به مشتریان عمده خود یاری می دهد.

نظرات کاربران
هیچ نظری تا کنون برای این یادداشت ارسال نشده است.
نظر شما