تبریک سال 1394 خورشیدی

4
0
16
فروردین
1394
19 : 18

سال 93 را هم با همه فراز و نشیب هایش پشت سر گذاشتیم و برگ دیگری از صفحات عمر ورق خورد.

اینک بهار تا دروازه هاى شهر رسیده و نسیم رستاخیز دیگری، در گیتى دمیده است و من در دعایی خاضعانه به درگاه مدبر هستی، احسن الحال را برای دوستان، آشنایان و همه ایرانیان و دلبستگان بر این خاک و بوم، آرزو می کنم.

امسال، در میان متن های متعارف تبریک عید، متن زیبائی هم دست به دست می گشت و بد نیست، یادآوری کنم:

همه به شما میگویند:

سال خوبی داشته باشید.

ولی من به شما می گویم:

"سال خوبی را برای خودتان بسازيد."

در انديشه آمدن روزهای خوب نباشید!

آنها نخواهند آمد.

در تكاپو و ساختن باشید.

روزهای خوب را باید ساخت.

ارزو ميكنم بهترين معمار سال نو براي خودتان و ديگران باشيد.

نظرات کاربران
هیچ نظری تا کنون برای این یادداشت ارسال نشده است.
نظر شما