ساعت دایره ای و زمان خطی

5
0
13
مرداد
1393
26 : 9

امروز 13 مرداد، روز تولدم هست. ورود به یکی از مقاطع مهم زندگی. مرز 40 سالگی.

پیامهای تبریک زیادی از دوستانم دریافت کردم که بسیار ممنون ایشان هستم.

در این میان، ایمیلی از دوستی عزیز دریافت کردم که نکته جالبی دارد و بی ارتباط هم با موضوع تولد و افزون شدن سالهای عمر و گذر زمان نیست.

نویسنده متن ناشناس است؛ ولی حرفش آشنا و دلنشین. بی کم و کاست، مطلب را نقل می کنم:

چه ایده بدی بوده، دایره ای ساختن ساعت. احساس میکنی همیشه فرصت تکرار هست:

قرار بوده ۸ صبح بیدار شوی و میبینی شده ۸ و ربع٫ میگویی: اشکال ندارد تا ۹ میخوابم بعد بیدار میشوم!

قرار بوده امشب ساعت ۹ یک ساعتی را صرف مطالعه کتاب کنی، می بینی کتاب نخوانده ۱۰ شده. میگویی: اشکال ندارد. فردا شب ساعت ۹ میخوانم.

ساعت دروغ میگوید. زمان دور یک دایره نمی چرخد! زمان بر روی خطی مستقیم می دود. و هیچگاه، هیچگاه، هیچگاه باز نمیگردد.

ایده ساختن ساعت به شکل دایره، ایده جادوگری فریبکار بوده است! ساعت خوب، ساعت شنی است! هر لحظه به تو یادآوری میکند که دانه ای که افتاد دیگر باز نمی گردد.

اگر روزی خانه بزرگی داشته باشم، به جای همه دکورها و مجسمه ها و ستونها، ساعت شنی بزرگی برای آن خواهم ساخت و میگویم در آن ساعت شنی، آنقدر شن بریزند که تخلیه اش به اندازه متوسط عمر یک انسان طول بکشد. تا هر لحظه که روبرویش می ایستم به یاد بیاورم که زمان «خط» است نه «دایره» و زمان رفته دیگر باز نمی گردد.

نظرات کاربران
هیچ نظری تا کنون برای این یادداشت ارسال نشده است.
نظر شما