شاپرک (شبكه الكترونيكي پرداخت كارتي)

1
0
19
فروردین
1392
30 : 17

«شاپرك»، نظام جدیدی است که تمهيدات لازم را براي اتصال مستقيم ارايه دهندگان خدمات پرداخت به زيرساختهاي ملي پرداخت و تسويه فراهم مي‌آورد و بر مبنای آن، ساماندهي کارتخوانهای در نظام بانكي كشور، نظارت دقيق و همه جانبه بر عمليات بانكي انجام شده از طريق کارتخوانها و حصول اطمينان از رعايت استانداردها و ضوابط، تطبيق عمليات پرداخت الكترونيكي با ضوابط مبارزه با پولشويي، كاربري بهينه سرمايه‌گذاريهاي انجام شده، افزايش سطح پوشش کارتخوانها به منظور تعميق پرداختهاي الكترونيكي، پرهيز از اقدامات بازارشكنانه و تقويت مشاركت واقعي بخش خصوصي در توسعه و راهبري شبكه پرداخت كشور؛ صورت می پذیرد. در این طرح ضوابط جديد ناظر بر ارايه دهندگان خدمات پرداخت (ويرايش 2) با ديدگاه اولويت نظارت، پايش و رصد تراكنشهاي مالي الكترونيكي بازنويسي شده تا ضمن منع كامل «شاپرك» از ورود به عرصه كسب و كار پرداخت الكترونيكي و رقابت با شركتهاي فعال در اين زمينه، تمهيدات كافي و ضمانت اجرايي براي اعمال سياستهاي كلان و نظارت دقيق بر عملكرد بانكها و شركتهاي ارايه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک و رهگيري مبادلات پولي الكترونيكي مطابق با قوانين، مقررات و دستورالعملها، صورت پذيرد.

نظرات کاربران
هیچ نظری تا کنون برای این یادداشت ارسال نشده است.
نظر شما